Từ khóa Chất lượng thấp trong Google Adwords có thể Giảm Điểm chất lượng của từ khoá khác

3

Tôi đã tìm hiểu về Google trong một thời gian dài để cố gắng đến cuối ‘Điểm Chất lượng Tài khoản’. Tôi đã nghe tin đồn rằng nó chỉ ảnh hưởng đến số lượng từ khóa bạn có thể hoạt động. Tôi đã nghe báo cáo xung đột rằng báo cáo dựa trên chất lượng và chi tiêu của từ khóa tổng thể (điều này sẽ có ý nghĩa nếu đó chỉ là mục đích là tổng số từ khóa trong tài khoản của bạn).

Những tin đồn đó là từ Google, và sự rõ ràng cuối cùng đến từ Google. Dưới đây là câu trả lời cho bốn câu hỏi khó:

 1. Tôi có thể có bao nhiêu từ khóa trong tài khoản của mình?
 2. Điều gì quyết định điểm chất lượng của một tài khoản?
 3. Nó ảnh hưởng đến từ khóa của tôi như thế nào?
 4. Có thể dưới các từ khóa preforming ảnh hưởng đến các từ khóa khác (tức là tôi nên rìu chúng)?
Từ khóa Chất lượng thấp trong Google Adwords có thể Giảm Điểm chất lượng của từ khoá khác
Từ khóa Chất lượng thấp trong Google Adwords có thể Giảm Điểm chất lượng của từ khoá khác

Tôi có thể có bao nhiêu từ khóa trong tài khoản của mình?

Một tài khoản bình thường bắt đầu với giới hạn từ khóa là 50k. Giới hạn này chỉ có thể được điều chỉnh bởi một nhân viên của Google, nó không được điều chỉnh tự động. Có một số đại diện giữ các tab trên tài khoản và sẽ tăng giới hạn này cho bạn mà không cần phải nói chuyện với họ; do đó nó xuất hiện rằng con số này là một quy mô chuyển dịch tự động. Hóa ra đó là công việc hướng dẫn hậu trường.

Điều gì quyết định điểm chất lượng của một tài khoản?

Điểm chất lượng tài khoản là danh sách tất cả các điểm chất lượng của từ khóa trong tài khoản của bạn. Những điểm chất lượng này không chỉ được tính trung bình, chúng được tính theo số lần hiển thị và nhấp chuột đầu tiên, sau đó được tính trung bình.

Nó ảnh hưởng đến từ khóa của tôi như thế nào?

Điểm chất lượng tài khoản được tính vào hai khu vực trong tài khoản của bạn.

Đầu tiên là điểm chất lượng từ khóa thực tế của bạn. Điểm chất lượng từ khóa được tạo thành từ: bản sao quảng cáo, CTR từ khóa (tổng thể và lịch sử gần đây nhất), điểm chất lượng tài khoản và ‘các yếu tố liên quan khác’.

Thứ hai là giá thầu tối thiểu. Nếu bạn có điểm chất lượng tài khoản cao, Google sẽ tha thứ hơn một chút về giá thầu tối thiểu mới mà họ không có nhiều kiến thức lịch sử (điều này và kết hợp với cập nhật giá thầu tối thiểu trong tuần tới sẽ thực hiện một số thay đổi tốt đẹp cho từ khóa mới ). Nếu bạn có điểm chất lượng tài khoản thấp, giá thầu tối thiểu của bạn có thể cao hơn một chút.

Có thể dưới các từ khóa preforming ảnh hưởng đến các từ khóa khác (tức là tôi nên rìu chúng)?

Trong quá khứ, câu hỏi này luôn kết thúc bằng các câu trả lời mâu thuẫn nhau. Đôi khi bạn sẽ nghe thấy ‘có’, nhưng các giải thích xung quanh nội dung phù hợp hoặc quản lý. Đôi khi bạn sẽ nghe thấy ‘không’, với lời giải thích rằng từ khóa không ảnh hưởng đến các từ khóa khác.

Với lời giải thích về ‘điểm chất lượng tài khoản’, có vẻ như đây là một công ty ‘Có’.

Vì điểm chất lượng tài khoản là hiển thị có trọng số, một số ít trong các từ khóa định dạng trước sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều từ khóa định dạng trước có số lần hiển thị thấp hoặc một số từ khóa có định dạng thấp với số lần hiển thị cao – chúng đáng để loại bỏ khỏi quan điểm điểm chất lượng.

Từ quan điểm điểm chất lượng … – Không chuyển đổi

Đây là tuyên bố quan trọng từ trên cao. Nếu những từ khóa đó đang trong quá trình tạo tiền và không chuyển đổi – hãy rìu chúng.

Nếu họ đang chuyển đổi và là từ khóa có lợi nhuận, thì tất nhiên, bạn có thể không muốn loại bỏ chúng. Bạn có thể muốn tìm ra cách để nâng cao điểm số chất lượng của họ, nhưng cuối cùng, đó là tiền của bạn. Bạn là một trong những người đang được (hoặc không được) lợi nhuận bằng từ khóa.

Google có công nghệ phân phối quảng cáo tinh vi. Một công việc của nhà quảng cáo là hiểu đủ về công nghệ đó để quản lý tài khoản của họ với những gì có lợi nhuận. Nếu bạn có nhiều từ khóa chất lượng ‘nghèo’ mà tất cả đều chuyển đổi – thì bằng mọi cách, nếu đó là lợi nhuận, đừng giết các từ khóa chỉ để đáp ứng quảng cáo Google AdWords. Hoặc là tìm hiểu cách làm cho chúng có chất lượng cao hơn, hoặc chỉ giữ chúng như chúng làm cho bạn kiếm tiền.

Bách Khoa


3 thoughts on “Từ khóa Chất lượng thấp trong Google Adwords có thể Giảm Điểm chất lượng của từ khoá khác

 1. Hello.
  Thank you for leaving a good article to many people.
  In the future, I want to communicate a lot with you and become a good friend. I hope you are always healthy and only have good things in the future. I think it is difficult to meet good ties in life.
  I hope that there will be a good relationship and continuous good exchange. I will always support you and pray for happy days.
  Thank you. 토토사이트

Comments are closed.

Next Post

Lịch sử tài khoản có thể ảnh hưởng đến Điểm chất lượng Adwords

T7 Th9 15 , 2018
Share on Facebook Tweet it Pin it Share it 0.0 00 Tôi đã tìm hiểu về Google trong một thời gian dài để cố gắng đến cuối ‘Điểm Chất lượng Tài khoản’. Tôi đã nghe tin đồn rằng nó chỉ ảnh hưởng đến số lượng từ khóa bạn có thể […]
Lịch sử tài khoản có thể ảnh hưởng đến Điểm chất lượng Adwords