Theo dõi chuyển đổi xem qua của AdWords

Gần đây, Google đã giới thiệu Theo dõi chuyển đổi xem qua để đo lường chuyển đổi bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh trên Mạng hiển thị của Google.

View Through Conversion” xảy ra trên Mạng hiển thị khi quảng cáo của bạn được hiển thị, nhưng không được nhấp và sau đó người đó quay trở lại trang web của bạn, chuyển đổi trong khoảng thời gian 30 ngày.

Nghĩ theo cách này. Có một câu ngạn ngữ cũ, “chúng tôi lãng phí 50% ngân sách tiếp thị của mình. Nếu chúng ta chỉ biết 50% ”. Điều này phát sinh do thiếu khả năng đo lường cách một số phương tiện quảng cáo ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng của bạn. Giả sử bạn đặt quảng cáo ở bên cạnh xe buýt, nhà tài trợ Đường Coronation hoặc đội bóng đá địa phương của bạn – rất khó để đo lường chính xác tác động của điều này đến doanh số bán hàng và yêu cầu của bạn.

Theo dõi chuyển đổi xem qua cung cấp phép đo chính xác hơn về hành trình của khách hàng trên web (chỉ dành cho quảng cáo Google, hãy nhớ!) Để chứng minh vị trí quảng cáo của bạn đã hiển thị và có thể được ghi có ‘trợ giúp’ trong việc tạo đơn đặt hàng hoặc truy vấn đó.

View Through Conversion
View Through Conversion

Đo lường này có thể giúp cho biết rằng tài khoản Mạng hiển thị của bạn đang hoạt động tốt, nhưng thật không may là không thể chính xác như một chỉ báo như chúng tôi hy vọng. Hãy nhớ rằng mặc dù quảng cáo của bạn có thể đã được hiển thị trên một trang web mà người đó đang xem, nhưng nó có thể ở vị trí ngoài màn hình và có thể họ không nhìn thấy nó.

Tuy nhiên, xu hướng mà nó minh họa quan trọng hơn các con số – ngay cả khi nó đo chính xác chỉ 50% lưu lượng truy cập, xu hướng cải tiến vẫn sẽ chứng minh được dữ liệu có giá trị. Giờ đây, bạn có thể đo lường lợi ích của quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google với sự tự tin hơn, biết rằng bạn sẽ có một số phương pháp tính toán lợi tức và ngân sách bạn chi tiêu.

Đây là số liệu có giá trị để phân tích và hiểu, nhưng giống như Xem qua chuyển đổi , hãy sử dụng nó để tác động đến quyết định của bạn thay vì xây dựng toàn bộ chiến lược kinh doanh xung quanh nó.

Bách Khoa


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Các cách nhanh chóng để tiết kiệm ngân sách Google AdWords

T7 Th9 15 , 2018
Share on Facebook Tweet it Pin it Share it 0.0 00 Gần đây, Google đã giới thiệu Theo dõi chuyển đổi xem qua để đo lường chuyển đổi bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh trên Mạng hiển thị của Google. “View Through Conversion” xảy […]
Các cách nhanh chóng để tiết kiệm ngân sách Google AdWords