Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Cẩm nang du lịch

Varanasi – Thành phố thánh thần

Cả trung và thượng du sông Hằng đều chảy theo hướng đông nam, do đó bình nguyên sông Hằng không ngừng được bồi đắp phù sa. Khi sông Hằng xuôi dòng xuống hướng đông của…