Tagged with "toà thành cổ bên thượng du sông thames ".