Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Cẩm nang du lịch

Bờ Nam sông Seine – Vùng đất phong lưu

Con đường lịch sử ở tả ngạn sông Seine của thành phố Paris dài hơn rất nhiều so với bên hữu ngạn. Thời kỳ La Mã, bên tả ngạn vô cùng hưng thịnh, từ thời…