Baghdad - Thành phố thần tiên
 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Cẩm nang du lịch

Baghdad – Thành phố thần tiên

Đi qua thành phố Mosul, hai dòng sông Tigris và Euphrates lại ghé qua thành phố Baghdad. Thành phố Baghdad là thủ…