Pin It

sửa lỗi Error Creating Bitmap for 3dsmax

sửa lỗi Error Creating Bitmap for 3dsmax

Đánh giá bài viết này


Trong quá trình Render 3dsmax chúng ta vướng phải lỗi “Error Creating Bitmap”. Sau đây là hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh cho mọi người khắc phục lỗi trên một cách triệt để.

Đây là hình ảnh hiển thị lỗi chúng ta mắc phải trong quá trình kết xuất ảnh trong 3dsmax

sửa lỗi Error Creating Bitmap for 3dsmax

sửa lỗi Error Creating Bitmap for 3dsmax

Bước 1: Vào bảng Render (F10): Trong bảng Common tìm đến mục Bitmap Performance and Memory Options chọn kích vào Setup

sửa lỗi Error Creating Bitmap for 3dsmax

sửa lỗi Error Creating Bitmap for 3dsmax

Bước 2: Tìm đến vị trí như ảnh dưới và kích vào OK, Generate Proxies Later

sửa lỗi Error Creating Bitmap for 3dsmax

sửa lỗi Error Creating Bitmap for 3dsmax

Bước 4: Hưởng thành quả khi Render lại thôi. Hy vọng bài viết hữu ích cho mọi người để sửa lỗi Error Creating Bitmap for 3dsmax

=>> Bộ cài 3DsMax 2014 full – Hướng dẫn tải và cài đặt 3DsMax 2014

=>> Bộ cài 3DsMax 2016 full – Hướng dẫn cài đặt 3DsMax 2016

BÀI VIẾT HAY BẠN NÊN ĐỌC:
loading...