2

0.0 00 Nếu bạn đang là người đi xây dựng những liên kết đến website của mình thì thông thường bạn luôn thích có được những liên kết dofollow nhưng nếu bạn đọc các sức mạnh ẩn danh của liên kết nofollow dưới đây thì bạn sẽ thấy nofollow link cũng […]

6

0.0 00 UPC – Mã vạch UPC là mã sản phẩm chung dùng để tìm sản phẩm được liên kết với một UPC cụ thể. Bạn có thể thực hiện tra cứu ngược UPC bằng cách nhập một số từ khoá sản phẩm vào trường tìm kiếm của các đơn […]

8

0.0 00 EAN hay EAN13 là viết tắt của số bài viết quốc tế. Nó là một phần mở rộng của mã UPC và bạn sẽ tìm thấy chúng như mã vạch trên hầu hết các sản phẩm hàng ngày. Đôi khi mã vạch còn được gọi là GTIN hoặc […]