4

0.0 00 Gần đây, Google đã giới thiệu Theo dõi chuyển đổi xem qua để đo lường chuyển đổi bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh trên Mạng hiển thị của Google. “View Through Conversion” xảy ra trên Mạng hiển thị khi quảng cáo của […]