6

0.0 00 Trẻ sơ sinh, do tính năng sinh lý của các cơ quan nội tạng chưa hoàn thiện, khả năng thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài kém, sức đề kháng yếu nếu không chăm sóc chu đáo sẽ dễ bị nhiễm bệnh và bệnh tình chuyển biến nhanh, […]

3

0.0 00  “Con một” thông thường đem lại cho người ta một ấn tượng là: ưu việt, làm cho gia đình khỏi vắng vẻ, có tính sáng tạo độc lập. Ngược lại, nó cũng dễ cho người ta một ấn tượng cá nhân, không hợp quần chúng… cũng vì thế […]