Khái niệm cơ bản về Google Analytics

4

Khái niệm cơ bản về Google Analytics bạn nên đã định cấu hình làm chuẩn để giúp đo lường và phân tích lưu lượng truy cập truy cập trang web của bạn.

Google Analytics là gì và tại sao bạn nên sử dụng Google Analytics

Google Analytics có thể được cài đặt bằng cách thêm một đoạn mã nhỏ vào các trang trên trang web của bạn, Google Analytics là miễn phí và điều cần thiết là theo dõi nơi người dùng truy cập trang web của bạn, số trang họ xem , thời gian họ chi tiêu trên trang web của bạn và nơi họ thoát.

Khái niệm cơ bản về Google Analytics

Để có thêm doanh số bán hàng thông qua trang web của bạn, bạn phải hiểu cách khách truy cập xử lý và sửa chữa và rò rỉ trong kênh bán hàng của bạn.

Cài đặt Google Analytics bạn nên bật

Có nhiều cài đặt khác nhau trong tài khoản Google Analytics của bạn. Một số hoạt động tự động đơn giản bằng cách thêm mã được cung cấp trong tài khoản Analytics của bạn , một số khác cần được bật.

Sử dụng Mục tiêu Google Analytics

Mục tiêu google analytics được tạo để đo lường hành động có giá trị trên trang web của bạn. Bạn có thể có nhiều mục tiêu, không chỉ một mục tiêu.

Mục tiêu có thể là biểu mẫu liên hệ đã hoàn thành, truy cập một trang cụ thể, hoàn tất giao dịch Thương mại điện tử, được gọi là số điện thoại (xem Tại sao theo dõi cuộc gọi sẽ giúp bạn kiếm tiền? ) hoặc thậm chí người dùng đã dành hơn 5 phút trên trang web của bạn.

Tạo kênh để đo lường nơi bạn đang rò rỉ lưu lượng truy cập

Kênh Google Analytics được định cấu hình để tạo các bước thông qua trang web của bạn. Điều này có thể đơn giản như;

trang liên hệ> trang cảm ơn . Điều này sẽ đo lường số lượng người dùng đã hoàn thành kênh từ trang liên hệ để hoàn thành biểu mẫu.

Hoặc giỏ hàng> xác nhận> địa chỉ giao hàng> chi tiết thanh toán> đơn đặt hàng hoàn tất . Điều này sẽ đo lường số lượng (%) người dùng rời khỏi kênh ở từng giai đoạn.

Tạo thêm ý nghĩa về dữ liệu của bạn với bộ lọc và chế độ xem Analytics

Sử dụng bộ lọc Google Analytics để lọc ra dữ liệu không có liên quan. Điều này có thể lọc ra khách truy cập từ công ty của riêng bạn hoặc lọc người dùng di động thay vì người dùng máy tính để bàn và ví dụ cách sử dụng Chế độ xem Google Analytics khác nhau sẽ giúp phân tích lưu lượng truy cập của bạn rõ ràng hơn.

Google đo lường “Thời gian trên trang” như thế nào?

Internet hoạt động trong trạng thái không kết nối. Trình duyệt của bạn yêu cầu một trang từ một máy chủ, tải xuống, trình bày nó cục bộ và sau đó ngắt kết nối từ máy chủ cho đến khi trình duyệt của bạn thực hiện một yêu cầu khác từ máy chủ, như một lần nhấp vào nút hoặc liên kết.

Vì trình duyệt của bạn bị ngắt kết nối khỏi trang web, Google Analytics chỉ có thể theo dõi thời gian trên trang khi trình duyệt của bạn yêu cầu một thứ khác từ cùng một máy chủ, sau đó tính toán thời gian giữa yêu cầu đầu tiên và thứ hai.

Khi không có yêu cầu thứ hai, Google không có dữ liệu “Thời gian trên một trang” và do đó báo cáo nó là không.

Google Analytics có thể giúp tôi hiểu sản phẩm nào của tôi phổ biến nhất không?

Google Analytics chắc chắn có thể giúp bạn xác định trang sản phẩm nào được truy cập nhiều nhất trên trang web của bạn, thu hút nhiều lưu lượng truy cập nhất từ các nguồn bên ngoài và được định cấu hình chính xác bằng Mục tiêu.

Bách Khoa


4 thoughts on “Khái niệm cơ bản về Google Analytics

  1. Hello.
    Thank you for leaving a good article to many people.
    In the future, I want to communicate a lot with you and become a good friend. I hope you are always healthy and only have good things in the future. I think it is difficult to meet good ties in life.
    I hope that there will be a good relationship and continuous good exchange. I will always support you and pray for happy days.
    Thank you. 토토사이트

Comments are closed.

Next Post

14 lý do tại sao bạn không nhận được chuyển đổi

T4 Th9 19 , 2018
Share on Facebook Tweet it Pin it Share it 0.0 00 Khái niệm cơ bản về Google Analytics bạn nên đã định cấu hình làm chuẩn để giúp đo lường và phân tích lưu lượng truy cập truy cập trang web của bạn. Google Analytics là gì và tại sao […]
14 lý do tại sao bạn không nhận được chuyển đổi