tuyen-chon-nhung-bai-van-hay-9
 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Văn mẫu

Phân tích tác phẩm: “Hịch Tướng Sĩ” của Trần Quốc Tuấn

Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn là một trong những áng văn hùng hồn, thống thiết hiếm có trong…

tuyen-chon-nhung-bai-van-hay-9
 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Văn mẫu

Bài văn bình luận và nêu ý kiến của mình trong việc học thầy, học bạn cho đúng

Đề Bài:  Tục ngữ có câu: “Không thầy đố mày làm nên” và ” Học thầy không tày học bạn”…

tuyen-chon-nhung-bai-van-hay-9
 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Văn mẫu

Bài văn trình bày ý kiến của em về câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim”

Ta thấy không một thắng lợi nào mà không gặp những khó khăn, thử thách, không một thành công nào…

tuyen-chon-nhung-bai-van-hay-9
 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Văn mẫu

Bài văn bình luận về câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”

Dân tộc ta lớn lên trên dải đất hình chữ S bên bờ Thái Bình Dương sóng gió. Người Việt…

tuyen-chon-nhung-bai-van-hay-9
 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Văn mẫu

Bài văn bình luận về câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”

Trong cuộc sống hàng ngày, cũng có lúc ta đã lầm lẫn khi đánh giá một sự vật, một con…