Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Văn mẫu

Phân tích tác phẩm: “Hịch Tướng Sĩ” của Trần Quốc Tuấn

Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn là một trong những áng văn hùng hồn, thống thiết hiếm có trong si sản Hán văn của dân tộc ta, được liệt vào hàng “thiên cổ hùng…

 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Văn mẫu

Bài văn bình luận và nêu ý kiến của mình trong việc học thầy, học bạn cho đúng

Đề Bài:  Tục ngữ có câu: “Không thầy đố mày làm nên” và ” Học thầy không tày học bạn” Hai câu tục ngữ trên có mâu thuẫn không? Mỗi câu có điểm đúng, điểm…

 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Văn mẫu

Bài văn trình bày ý kiến của em về câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim”

Ta thấy không một thắng lợi nào mà không gặp những khó khăn, thử thách, không một thành công nào không phải bước qua bom đạn, chông gai. Cái chính là con người có kiên…

 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Văn mẫu

Bài văn bình luận về câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”

Dân tộc ta lớn lên trên dải đất hình chữ S bên bờ Thái Bình Dương sóng gió. Người Việt Nam đã từng chịu không biết bao nhiêu tai trời ách nước: giặc giã, bão…

 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Văn mẫu

Bài văn bình luận về câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”

Trong cuộc sống hàng ngày, cũng có lúc ta đã lầm lẫn khi đánh giá một sự vật, một con người, khi thì dựa vào cái hình thức hào nhoáng bên ngoài mà quên đi…