Thư viện phần mềm

Download Vray for 3dsmax

Download Vray for 3dsmax

Vray for 3dsmax là một phần mềm kết xuất ảnh được phát triển bởi tập đoàn Chaosgroup phục vụ cho quá trình Render for 3dsmax, được sử dụng dưới dạng công cụ mở rộng (Plugin). Tổng hợp phần…

Đọc tiếp »