GDPR là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến bạn?
 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Marketing khác

GDPR là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến bạn?

Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Châu Âu (GDPR) là luật được tạo để điền vào hộp thư đến của bạn với cảnh báo nhận dạng từ mọi công ty bạn từng tương…

UPC là gì?
 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Marketing khác

UPC là gì?

UPC – Mã vạch UPC là mã sản phẩm chung dùng để tìm sản phẩm được liên kết với một UPC cụ thể. Bạn có thể thực hiện tra cứu ngược UPC bằng cách nhập…

EAN là gì?
 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Marketing khác

EAN là gì?

EAN hay EAN13 là viết tắt của số bài viết quốc tế. Nó là một phần mở rộng của mã UPC và bạn sẽ tìm thấy chúng như mã vạch trên hầu hết các sản…