GDPR là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến bạn?
 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Marketing khác

GDPR là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến bạn?

Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Châu Âu (GDPR) là luật được tạo để điền vào hộp thư…

UPC là gì?
 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Marketing khác

UPC là gì?

UPC – Mã vạch UPC là mã sản phẩm chung dùng để tìm sản phẩm được liên kết với một…

EAN là gì?
 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in Marketing khác

EAN là gì?

EAN hay EAN13 là viết tắt của số bài viết quốc tế. Nó là một phần mở rộng của mã…