FFSJ là một phần mềm miễn phí và cần thiết cho bạn hoặc cắt dán các tập tin. Phần mềm cho phép bạn thực hiện 2 tác vụ quang hóa đó là: Chia một tệp lớn thành các tệp nhỏ hơn giúp dễ dàng gửi và lưu trữ. Nối các […]

Mỗi ngày hàng tỷ người sử dụng internet để tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm, nhưng thuật toán Google hoạt động như thế nào? Thống kê cho thấy có gần 15.000.000 trang web đang hoạt động trên internet hiện nay. Công cụ tìm kiếm là đi qua tất cả […]