Pin It

Download Vray for 3dsmax

Download Vray for 3dsmax

Đánh giá bài viết này


Vray for 3dsmax là một phần mềm kết xuất ảnh được phát triển bởi tập đoàn Chaosgroup phục vụ cho quá trình Render for 3dsmax, được sử dụng dưới dạng công cụ mở rộng (Plugin).

Vray for 3dsmax logo

Tổng hợp phần mềm Vray for 3dsmax cho các bạn

Tải và cài đặt Vray for 3DsmaxTải và cài đặt Vray for 3Dsmax

Link tốc độ cao download

Phiên bản cho Vray 3.2

VRay 3.20.03 for 3DS Max 2014

Vray 3.20.02 for 3DsMax 2015 – Win64

Vray 3.20.02 for 3DsMax 2016 – Win64

Phiên bản cho Vray 3.0

V-Ray 3.00.07 for 3Ds Max 2015 x64

Vray 3.00.07 for 3DsMax 2014 x64

Phiên bản cho Vray 2.4

VRay 2.40.04 for 3DS Max 2014 x64

BÀI VIẾT HAY BẠN NÊN ĐỌC:
loading...