Điều bạn cần biết về chiến dịch quảng cáo mua sắm của Google

Các chuyên gia mua sắm của Google sử dụng các công cụ được xây dựng theo mục đích của riêng để xây dựng và tối ưu hóa Chiến dịch mua sắm Google hiệu quả cao cho các cửa hàng thương mại điện tử hàng đầu.

Ngay cả trước khi Google Mua sắm trở thành dịch vụ dựa trên quảng cáo, các chuyên gia mua sắm của Google đã kiếm được nhiều nhấp chuột và bán hàng hơn từ các truy vấn mua sắm trên mạng của Google thông qua tối ưu hóa chiến dịch mua sắm – kỹ năng và kinh nghiệm là vô giá trong cơ sở hạ tầng Google Mua sắm ngày nay.

Điều bạn cần biết về chiến dịch quảng cáo mua sắm của Google
Điều bạn cần biết về chiến dịch quảng cáo mua sắm của Google

Chiến dịch quảng cáo mua sắm của Google

Một phần của nền tảng Google AdWords , Quảng cáo mua sắm của Google, trước đây là Quảng cáo danh sách sản phẩm, thường được điền bằng nguồn cấp dữ liệu được tối ưu hóa từ trang web của bạn Đối tác Google AdWordsbao gồm mô tả sản phẩm, tiêu đề, cổ phiếu, giá và rất nhiều dữ liệu thuộc tính khác danh sách của bạn gần với thời gian thực về độ chính xác.

Nếu trang web thương mại điện tử của bạn dựa trên Magento, WooCommerce, Shopify hoặc một trong nhiều hệ thống CMS phổ biến, có khả năng hầu hết những gì bạn cần đều có trong hộp hoặc có thể được thêm vào với phần mở rộng khá rẻ. .

Nguồn cấp dữ liệu mua sắm đó cần được cung cấp ở định dạng chuẩn và các sản phẩm của bạn sẽ cần bao gồm tối thiểu các thuộc tính cụ thể.

Giữa nguồn cấp dữ liệu đầu ra và khách hàng để tối ưu hóa dữ liệu của bạn cho danh sách Chiến dịch mua sắm Google tốt hơn và nhiều lưu lượng truy cập, bán hàng hơn từ các chiến dịch Mua sắm Google AdWords của bạn.

Trong Google AdWords, chiến dịch Google Mua sắm được tạo, đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo của bạn khớp với truy vấn Google của người dùng. Chiến dịch của bạn càng chạy càng lâu, càng có nhiều dữ liệu để tối ưu hóa hiệu suất, với các giá thầu khác nhau được áp dụng cho từng danh mục sản phẩm. Bạn sẽ đặt ngân sách hàng ngày để kiểm soát chi tiêu của mình trong khi bạn thực hiện quản lý quảng cáo mua sắm của bạn.

Cách quản lý mua sắm của Google

Bạn cần tối đa hóa tiềm năng của Chiến dịch mua sắm của Google, bao gồm 6 bước thường làm dưới đây:

– Định cấu hình Nguồn cấp dữ liệu mua sắm Google của bạn

– Quản lý nguồn cấp dữ liệu của bạn bằng dịch vụ xử lý nguồn cấp dữ liệu được xây dựng theo mục đích

– Tối ưu hóa nội dung của bạn để tăng mức độ liên quan và xếp hạng để thúc đẩy doanh số bán hàng

– Thiết lập tài khoản Google Mua sắm Merchant Center của bạn

– Theo dõi và báo cáo hiệu suất chiến dịch Google Mua sắm

Tối ưu hóa chiến dịch Google Mua sắm của bạn để tăng doanh thu và giảm chi phí mỗi lần bán hàng, tối đa hóa ROI của bạn.

Bách Khoa


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

5 lý do tốt để sử dụng trình soạn thảo Adwords của Google

T7 Th9 15 , 2018
Share on Facebook Tweet it Pin it Share it 0.0 00 Các chuyên gia mua sắm của Google sử dụng các công cụ được xây dựng theo mục đích của riêng để xây dựng và tối ưu hóa Chiến dịch mua sắm Google hiệu quả cao cho các cửa hàng […]
5 lý do tốt để sử dụng trình soạn thảo Adwords của Google