Chính sách bảo mật của tôi

Chính sách bảo mật của tôi bao gồm các thông tin sau:

– Các nhà cung cấp bên thứ ba, kể cả Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đó của người dùng vào trang web của tôi.

– Việc Google sử dụng cookie quảng cáo sẽ cho phép Google và các đối tác của Google phân phát quảng cáo đến người dùng của tôi dựa trên việc họ truy cập vào trang web của tôi trên Internet.

– Người dùng có thể chọn không xem quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách truy cập vào Cài đặt quảng cáo. (Ngoài ra, người dùng có thể chọn không tham gia vào việc sử dụng cookie cho quảng cáo được cá nhân hóa của nhà cung cấp bên thứ ba bằng cách truy cập vào www.aboutads.info.)

Nếu tôi chưa chọn không tham gia phân phát quảng cáo bên thứ ba, cookie của các nhà cung cấp hoặc mạng quảng cáo bên thứ ba khác cũng có thể được sử dụng để phân phát quảng cáo trên trang web của tôi, điều này cũng phải được tiết lộ trong chính sách bảo mật của tôi theo cách sau:

– Thông báo cho khách truy cập trang web của tôi về các nhà cung cấp và mạng quảng cáo bên thứ ba phân phát quảng cáo trên trang web của tôi.

– Cung cấp các liên kết đến trang web của nhà cung cấp và mạng quảng cáo phù hợp.

– Thông báo cho người dùng rằng họ có thể truy cập vào những trang web đó để chọn không tham gia vào việc sử dụng cookie cho quảng cáo được cá nhân hóa (nếu nhà cung cấp hoặc mạng quảng cáo cung cấp khả năng này). Ngoài ra, tôi có thể hướng dẫn người dùng chọn không tham gia việc sử dụng cookie cho quảng cáo được cá nhân hóa của một số nhà cung cấp bên thứ ba bằng cách truy cập vào www.aboutads.info.