Pin It

Cách đối tượng tùy chỉnh của Facebook hoạt động

Cách đối tượng tùy chỉnh của Facebook hoạt động

Đánh giá bài viết này


Ở bài viết này chúng tôi sẽ gửi đến các bạn cách đối tượng tùy chỉnh của Facebook hoạt động để giúp các bạn có cái nhìn chi tiết và có những kế hoạch marketing tốt nhất cho mình.

Cách đối tượng tùy chỉnh của Facebook hoạt động

Tính năng đối tượng tùy chỉnh của Facebook

Liam bắt đầu bằng cách giải thích rằng Đối tượng tùy chỉnh của Facebook có thể được tạo theo một số cách khác nhau và thường là danh sách người dùng có thể được nhắm mục tiêu cụ thể bằng chiến dịch quảng cáo trên Facebook.

Ví dụ về đối tượng tùy chỉnh của Facebook

Có nhiều loại Đối tượng tùy chỉnh khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu của nhà quảng cáo. Liam giải thích rằng danh sách tiếp thị lại là một công cụ mạnh mẽ trên Facebook như trên Google AdWords .

Facebook Custom Audiences Retargeting

Tiếp thị lại đối tượng hoặc nhắm mục tiêu lại là chiến lược cho phép chủ sở hữu trang web đặt thẻ trên các trang web. Tập lệnh nhắm mục tiêu lại sau đó gắn thẻ khách truy cập vào trang web, thêm những người dùng đó vào danh sách tiếp thị lại. Danh sách đó sau đó có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo trên Facebook.

Các nhà quảng cáo nhỏ hơn chỉ có thể muốn tạo một đối tượng khách truy cập nhắm mục tiêu lại, trong khi các trang web có lượng khách truy cập cao hơn có thể muốn phân đoạn các đối tượng đó thành các phần nhỏ hơn để tập trung vào các quảng cáo cụ thể tại các phân khúc khán giả cụ thể hơn. Ví dụ: quảng cáo có thể được hiển thị cho khách truy cập vào cửa hàng Thương mại điện tử, nhưng không mua hàng. Đối tượng đã truy cập vào một phần cụ thể của trang web cho một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định có thể được nhắm mục tiêu với quảng cáo có liên quan đến nội dung đó.

Đối tượng email tùy chỉnh của Facebook

Facebook cho phép các nhà quảng cáo tải lên các tệp CSV của địa chỉ email, kết hợp những người dùng đó với cơ sở dữ liệu riêng của mình và cho phép các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu những người dùng đó bằng quảng cáo trên Facebook.

Đây cũng là một tính năng cực kỳ mạnh mẽ. Nhà quảng cáo có thể tải lên toàn bộ danh sách email hoặc danh sách email được phân loại thành danh mục mua hoặc sở thích khác nhau, danh sách riêng có thể được tải lên Facebook, mỗi danh sách được nhắm mục tiêu với quảng cáo có liên quan đến sở thích hoặc sản phẩm họ đã mua.

Giới hạn kích thước đối tượng tùy chỉnh Facebook

Vì lý do bảo mật, bạn sẽ cần ít nhất 100 người dùng Facebook hoạt động trong Đối tượng tùy chỉnh của mình. Điều này là để ngăn chặn các nhà quảng cáo đạt được hành vi sử dụng Internet về bất kỳ cá nhân cụ thể nào – đó sẽ là một cuộc xâm lược tổng thể về quyền riêng tư, đúng không?

Không có giới hạn về số lượng người dùng tối đa mà bạn có thể đưa vào Đối tượng tùy chỉnh của mình, nhưng chỉ có thể tải lên 10.000 lần bất kỳ lúc nào. Nếu bạn có nhiều người dùng trong danh sách của mình, có khả năng danh sách của bạn sẽ được phân đoạn theo một cách nào đó.

Ngoài ra còn có giới hạn 10.000 đối tượng tùy chỉnh có sẵn trong tài khoản quảng cáo Facebook của bạn. Làm thế nào trên trái đất bạn quản lý nhiều hơn thế không đáng xem xét!

Cách tạo đối tượng tùy chỉnh Facebook

Trong Trình quản lý Quảng cáo Facebook, truy cập phần “Đối tượng” trong điều hướng. Từ đây, nhà quảng cáo có thể chọn “Đối tượng tùy chỉnh”, “Đối tượng giống như” hoặc “Nhóm mục tiêu đã lưu”.

Làm việc thông qua quá trình này, Facebook sẽ cung cấp pixel cho tiếp thị lại sẽ được thêm vào các trang thích hợp trên trang web của nhà quảng cáo.

Đối tượng giống như Facebook

Bất kỳ đối tượng tùy chỉnh Facebook nào cũng có thể được mở rộng thành đối tượng “giống nhau”. Facebook phân tích dữ liệu trong Đối tượng tùy chỉnh của bạn và tạo đối tượng cho bạn, bao gồm những người dùng có sở thích, độ tuổi, giới tính và v.v. tương tự.

Giống như “Đối tượng tương tự” của Google trong AdWords, Đối tượng hình ảnh mở rộng phạm vi tiếp cận của các chiến dịch của bạn, nhắm mục tiêu người dùng cũng nên quan tâm đến nội dung hoặc phiếu mua hàng của bạn. Nhắm mục tiêu những người dùng đó trong các chiến dịch riêng biệt được khuyến nghị, cho phép phân tích và ROI được tính độc lập với đối tượng tùy chỉnh của bạn. Một chiến lược tốt có thể là tạo một đề nghị hơi khác hoặc sử dụng ngôn ngữ hơi khác trong bài đăng hoặc quảng cáo của bạn cho đối tượng này – hãy nhớ rằng đây có thể là lần tương tác đầu tiên với thương hiệu của bạn.

BÀI VIẾT HAY BẠN NÊN ĐỌC:
loading...