Babylon – Thành phố của nền văn minh Babylon

Thành phố Babylon cổ nằm ở miền Nam của vùng đồng bằng Lưỡng Hà, giáp với hữu ngạn Sông Euphrates (ở phía nam thủ đô Baghdad của Iraq). Hai triều đại Babylon cổTân Babylon đều định đô tại thành phố này. Nơi đây sớm trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả khu vực đồng bằng châu thổ Lưỡng Hà. Tuy nhiên thành phố này chỉ duy trì được hưng thịnh cho đến đầu thế kỷ IV trước Công nguyên rồi thực sự suy tàn vào thế kỷ II Sau Công nguyên. Theo nhận định của các nhà khảo cổ, thành phố Tân Babylon được phục hưng khi quốc vương Nebuchadnezzar đệ nhị lên nắm quyền. Ở thành chính có khoảng 300 ngọn tháp và 56 bức phù điêu. Hoàng cung được trang hoàng bề thế, nổi nhất là công trình vườn treo Babylon, một hoa viên lơ lửng trên không, đã được UNESCO công nhận là một trong bảy kỳ quan thế giới. Có thể nói, thành phố Babylon tiêu biểu cho trình độ nghệ thuật kiến trúc của nền văn minh Lưỡng Hà.

Babylon - Thành phố của nền văn minh Babylon

Khi quốc vương Nebuchadnezzar đệ nhị chấp chính, chính trị của vương quốc Tân Babylon tương đối ổn định, kinh tế phồn vinh. Để cai quản và bảo vệ vững chắc vương quốc của mình, quốc vương đã cho xây dựng kinh đô Babylon rất quy mô và kiên cố, có giá trị chiến lược cao. Tổng quan thành phố có hình vuông, mỗi cạnh dài 22,3km, tường thành bao quanh cao 8,5m, đều xây bằng gạch và vật liệu xây dựng đặc thù. Tường thành rộng đến mực một chiến xa do bốn chiến mã kéo có thể lăn bánh an toàn trên đó. Toàn thành có tổng 100 cửa ra vào. Từ thực tế đó, thi sĩ nổi danh của Hy Lạp Homer đã từng ca ngợi Babylon là “Thủ đô trăm cửa”. Hai đầu của thành đều được xây dưới lòng sông Euphrates. Bên kia sông Euphrates là khu phố mới, người ta cũng cho xây dựng một cây cầu lớn nối liền đôi bờ sông. Thành Babylon vừa là bức tường phòng thủ vững chắc cho người dân trong thành, vừa là con đê chống lũ. Sông Euphrates cũng có tác dụng giữ thành, bảo vệ cuộc sống nhân dân trước họa xâm lăng.

Một đóng góp nữa của Babylon cổ chính là bộ luật Hammurabi. Bộ luật này được khắc trên một phiến đá cao 2,25m, chu vi đáy 1,9, chu vi đỉnh 1,65m, ngày nay được trưng bày ở Paris. Bộ luật Hammurabi là một trong những bộ luật ra đời sớm nhất trên thế giới, là cơ sở dữ liệu để người ta có thể nghiên cứu về thể chế chính trị và chế độ kinh tế, xã hội của vương quốc Babylon. Bộ luật Hammurabi không chỉ tiêu biểu cho nghệ thuật Babylon cổ, quan trọng hơn nó thể hiện quốc túy truyền đời của vương quốc Babylon. Phiến đá khắc Bộ luật Hammurabi thể hiện rõ nét thành tựu nghệ thuật điêu khắc đương thời, mặt đá nhẵn bóng giống như một tấm gương, trên đó là văn tự hình nêm. Toàn văn bộ luật có 280 điều, gồm những quy tắc cụ thể về luật hình sự, dân sự, thương mại, hôn nhân, thừa kế và cách thức xét xử. Phía bên trên bộ luật là bức phù điêu khắc họa hình tượng thần mặt trời Shamash trao tặng bộ luật cho quốc vương Hammurabi. Thần mặt trời cao lớn, uy nghiêm với bộ râu rặm và dài, đầu đội chiếc mũ hình thù khác lạ, cánh tay để trần, trên mình khoác một chiếc áo dài đang trịnh trọng trao cho quốc vương Hammurabi chiếc chùy, là vật tượng trưng cho quyền lực tối cao. Quốc vương Hammurabi đội vương miện truyền thống, thần thái tươi tỉnh trang nghiêm, hai tay cung kính đón nhận báu vật. Chỗ ngồi của thần mặt trời mang hình chùa tháp của Babylon cổ, ám chỉ đây là vị thần tối cao nhất của nhân loại.

Bách Khoa


59 thoughts on “Babylon – Thành phố của nền văn minh Babylon

 1. Interested in an advertising service that charges less than $39 every month and sends thousands of people who are ready to buy directly to your website? Reply to: lily5885mil@gmail.com to get more info.

 2. Are You interested in advertising that charges less than $49 monthly and sends hundreds of people who are ready to buy directly to your website? Reply to: mia4675whi@gmail.com and I’ll send more details.

 3. Hey there,
  Want to reach brand-new clients?

  We are personally inviting you to join one of the leading influencer and affiliate networks online.
  This network sources influencers and affiliates in your niche who will promote your business on their websites and social media channels.
  Advantages of our program consist of: brand recognition for your company, increased trustworthiness, and potentially more customers.

  It is the best, most convenient and most effective way to increase your sales!

  What do you think?

  Visit: http://nichemarketing.zapto.org

 4. Would you like to post your business on 1000’s of Advertising sites every month? One tiny investment every month will get you virtually unlimited traffic to your site forever!Get more info by visiting: http://adposting.n3t.n3t.store

 5. Hi

  i love your shop,
  But I have a question, i see a lot of items in this store http://item.pictures/cheaperproducts28 that you also sell in your shop.
  but there items are 58% cheaper, well my question is what is the difference between your webshop and theirs,
  is it the quality or something else, i hope you can help me!

  Sincerely

  “Sent from my iPhone”

 6. Hey there,
  Do you want to reach brand-new customers?

  We are personally welcoming you to join one of the leading influencer and affiliate networks on the internet.
  This network finds influencers and affiliates in your niche who will promote your business on their sites and social network channels.
  Benefits of our program consist of: brand name exposure for your business, increased trustworthiness, and possibly more customers.

  It is the best, simplest and most efficient way to increase your sales!

  What do you think?

  Learn more here: http://socialinfluencer.nicheadvertising.online

 7. Have you had enough of expensive PPC advertising? Now you can post your ad on 5000 advertising sites and it’ll only cost you one flat fee per month. Never pay for traffic again! To find out more check out our site here: http://moreadsposted.n3t.store

 8. Hi

  i just visit your website, end i really like the product you’re selling.
  i try to order some items , but your product pages loading very slow
  or not loading at all. i have checked your website on http://ismywebsitetoslow.ml
  and you can see your website is loading to slow to make a order.
  i hope you ar fixing this problem soon so i can make a order.

  Have a nice day

 9. Looking for fresh buyers? Receive thousands of people who are ready to buy sent directly to your website. Boost your profits super fast. Start seeing results in as little as 48 hours. For more info email us here: walter3519rob@gmail.com

 10. I love you: There is no limit to the number of times girls love to hear these three cliched, yet magical words. So, without losing the essence, utter these words to your woman as often as possible. Make sure, however, that you mean it, each time you say it.
  I miss you: Whether you are in different states/countries or simply a work-day away from seeing each other, let her know that you miss being with her. A surprise SMS in the middle of the day may just make her day!

 11. Your hair looks lovely: Of course, this is a terrible line to use on the days on which she is suffering from a bad-hair day. Nevertheless, when you are picking her up for a date, or meeting her after a certain period of time, this line may make her heart skip a beat.
  You smell so good: An utterance bound to bring a glorious smile to her face will make her more confident around you.

 12. Comments when they come straight from the heart is loved by everyone, especially the girls. Their sense of intuition helps them understand if something was said for the sake of it or it was really meant. And if you notice that straight from the heart comments are honest. Honesty is a virtue that all girls love.
  So, forget about trying to please a girl with a comment and say what you actually feel about something, Try to voice what you think and you’ll be just fine!

 13. They dont like comments unless u meant compliments then yes they do like genuine compliments. Just be honest, try to make genuine compliments which are relatable. Eyes, hair, skin, mannerisms, conduct, shoes, legs, voice, humor. If she thinks u r not just flattering and being honest about it, she will like it.
  There isn’t just one single comment that is universally appreciated by girls. There are plenty.

 14. Are you looking for powerful online promotion that isn’t completely full of it? Sorry to bug you on your contact form but actually that was kinda the point. We can send your advertising message to websites through their contact pages just like you’re getting this note right now. You can specify targets by keyword or just do bulk blasts to websites in any country you choose. So let’s assume you need to send a message to all the real estate agents in the USA, we’ll grab websites for only those and post your advertisement to them. As long as you’re advertising some kind of offer that’s relevant to that business category then you’ll be blessed with an awesome result!

  Type up a quick note to muhammad2435tay@gmail.com to find out more info and pricing

 15. Have you had enough of expensive PPC advertising? Now you can post your ad on thousands of advertising websites and it’ll only cost you one flat fee per month. Get unlimited traffic forever! To find out more check out our site here: http://www.instantadsposted.tech

 16. Are you seeking effective advertising that doesn’t charge a fortune and gets amazing resuts? I apologize for sending you this message on your contact form but actually that was kinda the point. We can send your promotional text to sites via their contact forms just like you’re getting this message right now. You can target by keyword or just fire off mass blasts to websites in the country of your choice. So let’s say you want to send a message to all the mortgage brokers in the US, we’ll scrape websites for only those and post your promo to them. As long as you’re promoting something that’s relevant to that type of business then you’ll receive an awesome result!

  Send a quick note to ethan3646hug@gmail.com for the details

 17. Do you want to promote your advertisement on thousands of advertising sites every month? Pay one low monthly fee and get virtually unlimited traffic to your site forever! For more information just visit: http://www.highvolumeads.xyz

 18. Hey

  You are invited to my live webinar for today.

  To book your seat, for the Live webinar from Carol Bell & Michel de Bakker for today 11:00 AM in Eastern Time (US and Canada), sent us an email to confirmlivewebinarseat@gmail.com

  Here’s a quick Overview of what we’re going to cover:
  • 5 Expensive Marketing Mistakes many business owners make, that prevent them from getting the results they want and how to avoid them (we’ll show you what’s working now)
  • How to know where to start and what to focus on
  • How to put together a cohesive marketing plan and stop wasting time on tasks that have no value
  • How to know if you are targeting the wrong keywords…
  • How to know if you are missing one of the most important components of your marketing … Learning this can dramatically lead to more sales…
  • And much MUCH more…

  Yours sincerely
  Michel de Bakker & Carol Bell

  “Sent from my iPhone”

 19. Hello

  I wanted to invite you for today’s webinar.

  To claim your seat, for the Live webinar from Carol Bell & Michel de Bakker for today 11:00 AM in Eastern Time (US and Canada), sent us an email to confirmlivewebinarseat@gmail.com

  Here’s a quick Overview of what we’re going to cover:
  • 5 Expensive Marketing Mistakes many business owners make, that prevent them from getting the results they want and how to avoid them (we’ll show you what’s working now)
  • How to know where to start and what to focus on
  • How to put together a cohesive marketing plan and stop wasting time on tasks that have no value
  • How to know if you are targeting the wrong keywords…
  • How to know if you are missing one of the most important components of your marketing … Learning this can dramatically lead to more sales…
  • And much MUCH more…

  Sincerely
  Michel de Bakker & Carol Bell

  “Sent from my iPhone”

 20. Hello,

  I just wanted to reach out and let you know about our Online Fast Track 4 Week Certified and Accredited Trade School. If you are interested in becoming a Trained and Certified HVAC, Plumbing, Electrical or Solar Technician feel free to check us out at:

  https://bit.ly/dmaceducation

  “We look forward to your success!”

 21. Good morning, I was just on your website and submitted this message via your contact form. The feedback page on your site sends you messages like this to your email account which is the reason you’re reading through my message right now right? This is half the battle with any kind of online ad, making people actually READ your ad and that’s exactly what I just accomplished with you! If you have something you would like to blast out to lots of websites via their contact forms in the U.S. or to any country worldwide let me know, I can even target particular niches and my costs are very reasonable. Write an email to: stephanyrishigq53@gmail.com

 22. Thanks for ones marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you may be a great
  author.I will make sure to bookmark your blog and definitely will come back down the road.
  I want to encourage you to definitely continue your great work,
  have a nice evening!

 23. I really like looking through a post that can make people think. Also, thank you for permitting me to comment!|

 24. This is the perfect website for anyone who hopes to understand
  this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not
  that I really would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject which has been written about for years.

  Excellent stuff, just excellent!

 25. It is appropriate time to make some plans for
  the future and it’s time to be happy. I have read this post and if
  I could I desire to suggest you few interesting
  things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I want to read even more things about it!

 26. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox
  and now each time a comment is added I get three emails
  with the same comment. Is there any way you can remove me from that service?
  Thanks a lot!

 27. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video
  to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?

 28. I feel this is one of the most vital info for me.
  And i am happy studying your article. However wanna remark on some basic things, The
  web site taste is great, the articles is really nice : D.
  Just right job, cheers

 29. Hi there to all, how is the whole thing, I think every one is getting more
  from this web page, and your views are nice for new viewers.

 30. Hello, I would like to subscribe for this web
  site to obtain most recent updates, therefore where can i do
  it please help out.

 31. I blog frequently and I truly appreciate your information. This article has truly peaked my interest.
  I will book mark your site and keep checking for new details
  about once a week. I opted in for your Feed too.

 32. Hello to all, how is all, I think every one is getting more from this
  web site, and your views are good for new users.

 33. With havin so much content and articles do you ever run into any issues
  of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content
  I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping
  it up all over the web without my agreement. Do you know any methods to
  help stop content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

 34. Quality articles or reviews is the important to be a focus for the users
  to pay a quick visit the web page, that’s what this
  web site is providing.

 35. This is the perfect website for anyone who would like to understand this topic.
  You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally
  would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that’s been discussed for ages.
  Great stuff, just excellent!

 36. My spouse and I stumbled over here by a different website and thought I
  might check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to exploring your web page again.

 37. Hi! I’m at work browsing your blog from my new iphone
  3gs! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the outstanding work!

 38. Wonderful work! This is the type of information that should be
  shared around the net. Disgrace on the search engines for
  not positioning this post higher! Come on over and visit my site .
  Thank you =)

 39. Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort
  to produce a great article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don’t seem to get anything done.

 40. This is really attention-grabbing, You’re an overly
  professional blogger. I have joined your rss feed
  and look ahead to in the hunt for extra of your wonderful post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks

 41. I constantly emailed this blog post page to all my contacts, because if like to read it then my links will too.

 42. Undeniably consider that which you stated. Your favorite justification seemed to be
  on the net the simplest factor to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked even as folks
  consider concerns that they plainly don’t realize about.
  You controlled to hit the nail upon the highest and defined out the entire
  thing with no need side-effects , people could take
  a signal. Will likely be again to get more. Thanks

 43. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using
  WordPress on numerous websites for about a year and am nervous about switching to another platform.

  I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress posts into
  it? Any help would be greatly appreciated! adreamoftrains best website hosting

 44. Good afternoon, I was just checking out your site and filled out your “contact us” form. The contact page on your site sends you these messages to your email account which is why you’re reading through my message right now correct? That’s half the battle with any type of advertising, making people actually READ your ad and that’s exactly what I just accomplished with you! If you have something you would like to promote to tons of websites via their contact forms in the U.S. or anywhere in the world send me a quick note now, I can even target your required niches and my charges are very reasonable. Shoot me an email here: fredspencer398@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Basra - Thành phố lớn thứ hai về đạo Hồi

T7 Th10 1 , 2016
Share on Facebook Tweet it Pin it Share it 0.0 00 Thành phố Babylon cổ nằm ở miền Nam của vùng đồng bằng Lưỡng Hà, giáp với hữu ngạn Sông Euphrates (ở phía nam thủ đô Baghdad của Iraq). Hai triều đại Babylon cổ và Tân Babylon đều định đô tại […]